Hot mot förtroendevalda

May 23, 2018

 

Detta avsnitt handlar om hot, trakasserier och våld mot våra förtroendevalda politiker. Hur vanligt är det och vad kan det få för konsekvenser för deras politiska uppdrag? Hur kan man förebygga och motverka att våra politiker utsätts för hot och trakasserier? Och hur kan man stötta de politiker som drabbas?
 

Medverkande: Anna Frenzel, utredare på Brå, Anna-Karin Jonsson, biträdande säkerhetschef på Riksdagen och Kjell-Åke Eriksson, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting.
Programledare: Johannes Rosenberg

Relevant publikation: Politikernas trygghetsundersökning

00:0000:00

Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

April 26, 2017

Trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök är exempel på otillåten påverkan som många myndighetsanställda utsätts för i sitt arbete. Vad kan chefer, HR, säkerhetsfunktioner och medarbetare göra för att förebygga och hantera påverkansförsök?

Medverkande: Johanna Skinnari, projektledare, Brå samt Ulf Rumar, säkerhetsexpert, Kriminalvården.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterade publikationer: Att förebygga och hantera påverkansförsök; Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

 

00:0000:00

Våld i nära relationer

September 2, 2016

Våld i nära relationer är en företeelse som är svår att utreda. Men hur vanligt är det och hur kan man förebygga den här typen av brott och få fler att anmäla? I Västra Götaland ska man starta ett projekt för att för bättra samarbetet mellan polis, socialtjänst och sjukvård inom just våld i nära relationer.

Medverkande: Anna Frenzel och Olle Westlund, utredare på Brå. Anna Lindström, polis och verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning, utvecklingscentrum Väst.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterade publikationer: Brott i nära relationer; Målsägandes medverkan i rättsprocessen

 

00:0000:00

Bedrägerier

June 29, 2016

I vår moderna, digitaliserade värld har det uppstått mängder av nya bedrägerimetoder. Hänger polisen och rättsväsendet med i den här utvecklingen?

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå. Jan Olsson, förundersökningsledare på Polisens nationella bedrägericenter.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Bedrägeribrottsligheten i Sverige

 

00:0000:00

Förebygga brott i utsatta områden

December 1, 2015

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Medverkande: Daniel Vesterhav och Karin Svanberg, enhetschefer Brå samt Ulf Merlander, polis i Region Väst.

Programledare: Johannes Rosenberg

 

00:0000:00

Nätkränkningar

June 30, 2015

Vilka är det som utsätts för hot och kränkningar på nätet? Och varför leder så få anmälningar till åtal?

Medverkande:
Kerstin Nelander Hedqvist och Frida Andersson, utredare på Brå samt Ulrika Sundling, kommissarie vid Polismyndigheten.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

 

00:0000:00

De som är mest oroliga för brott är de som är minst utsatta

April 30, 2015

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ger en bild av utsattheten för brott, även det som inte anmäls. Dessutom visar den hur förtroendet för rättsväsendet förändras genom åren.

Medverkande: Åsa Irlander Strid och Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå, samt Leif Hemmingsson, poliskommissarie i Sundsvall.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Nationella trygghetsundersökningen 2015

 

00:0000:00

Hur många brott är möjliga att klara upp?

April 1, 2015

Tillsammans med City-polisen i Stockholm har Brå genomfört ett försöksprojekt för att undersöka möjligheten att klara upp fler mängdbrott.

Medverkande: Anna Eksten, utredare på Brå. Jakob Svensk, polisinspektör på Norrmalmsenheten i Stockholm.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterade publikationer: Brå-Lean. Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott; Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

 

00:0000:00

Tid för brott

March 9, 2015

När sker olika brott? Och vad kan Polisen och rättsväsendet ha för nytta av att veta det?

Medverkande: Johanna Olseryd, utredare på Brå. Josef Wiklund, enhetschef vid den brottsförebyggande ungdomsenheten i Sundsvalls närpolisområde.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Tid för brott

 

00:0000:00