Snacka om brott
Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

June 1, 2022

Många av de barn som utnyttjas genom köp av sexuell handling, även kallat sexköpsbrott mot barn, befinner sig redan i svåra livssituationer. Det kan vara exempelvis missbruk, psykisk ohälsa och tidigare utsatthet för sexuella övergrepp. Hur arbetar polisen och socialtjänsten med att motverka sexuellt utnyttjande av barn? Vad fungerar och vad kan förbättras? Är straffen tillräckliga eller bör de skärpas? Poddavsnittet har utgångspunkt i den Brå-rapport som publicerades i slutet av april 2022.

Medverkande: Kristin Franke Björkman, utredare på Brå, Jenny Selenius, regionkoordinator på ungdomsjouren mot prostitution och människohandel vid Socialförvaltningen i Stockholm och Björn Sellström, kommissarie vid Nationella Operativa Avdelningen, NOA, Polismyndigheten.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

 

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar rättsväsendet idag?

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar rättsväsendet idag?

May 25, 2022

Det här poddavsnittet tar sin utgångspunkt i Brås rapport om köp av sexuella tjänster. Vilka är det som köper och säljer sex? Hur arbetar exempelvis polisen mot detta? Vilka är utmaningarna i arbetet och vilka är de viktigaste faktorerna för att förhindra att fler hamnar i prostitution?

Medverkande: Lina Fjelkegård, projektledare och utredare, Brå samt Jana De Geer, f d polisinspektör vid Människohandelssektionen i Polisregion Stockholm.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Köp av sexuella tjänster

Ungas våld i parrelationer

Ungas våld i parrelationer

March 15, 2022

Det här avsnittet av Brås podd handlar om våld i ungas parrelationer, och om den rapport som Brå publicerade under hösten 2021. Hur kan vi göra för att uppmärksamma den här typen av våld? Hur kan våldet i ungas parrelationer ta sig uttryck? Vilka är det som utsätts och vad vet vi om våldsutövarna? Vilket stöd kan de unga få och framför allt, hur kan man arbeta förebyggande mot den här typen av våld?

Medverkande: Monika Sellgren Karlsson, projektledare och utredare på Brå samt Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg vid det lokala Brottsförebyggande rådet i Umeå, UmeBrå.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Ungdomsrån

Ungdomsrån

December 15, 2021

Det här avsnittet handlar om ungdomsrån, det vill säga rån mellan unga gärningspersoner och unga brottsutsatta. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån. Programledare: Monica Landergård. Medverkande: Rapportens författare: Anna Öström, projektledare; Sara Jonsson, utredare; Maria von Bredow, utredare; alla vid Brå.

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

December 15, 2021

Hör den unga gärningspersonen Abbe berätta om hur han började råna andra unga, och om vändpunkten och hans tips till andra ungdomar som är i samma situation idag. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån.

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

December 15, 2021

Hör Kasper berätta om när han rånades av en annan ung person, vad det har satt för spår och vilken hjälp han har fått för att komma vidare. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån. 

Narkotikamarknader

Narkotikamarknader

November 22, 2021

I början av september 2021 publicerade Brå en rapport om narkotikamarknader. I det här avsnittet av Brås podd Snacka om brott kommer vi att prata om köpare och säljare av narkotika. Hur går det till? Vilken skillnad kan det vara på försäljningen som sker via nätet jämfört med den handel som sker på gatan? och hur arbetar polisen mot narkotikabrottsligheten? Vad gör man idag och vad behöver göras mer av? Li Hammar, utredare vid Brå och en av författarna till rapporten; Lars Sandberg, polisassistent och utredare samt Björn Eriksson, gruppchef vid nationellt IT-brottscentum - utredningar av komplexa cyberbrott vid Polismyndigheten.

Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

July 1, 2021

Efter en lång period med en minskande trend så började det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige att öka i mitten av 00-talet. Brå har gjort en studie av trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder där vi har jämfört Sverige med 22 andra länder i Europa. Hur ligger Sverige till jämfört med de med övriga länder som ingår i Brås studie och varför ser det ut som det gör? Hur arbetar rättsväsendet mot den här typen av allvarliga brott? Det är några av de saker som vi ska prata om i dagens avsnitt av Brås podd Snacka om brott.

Medverkande: Klara Hradilova Selin, utredare Brå; Maria Hävermark, senior åklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm; Håkan Jarborg Eriksson, polismästare och chef vid Utvecklingscentrum Syd på Polismyndigheten.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare Brå.

Islamofobiska hatbrott

Islamofobiska hatbrott

June 28, 2021

Vad är ett islamofobiskt hatbrott? Vilka är de som drabbas och vilka är gärningspersonerna? Vad kan utsattheten få för konsekvenser för de som drabbas och hur arbetar polisen mot den här typen av brott? Och hur kan vi förebygga islamofobiska hatbrott?

Medverkande: Lisa Wallin, utredare, Brå
Anne Asp, regionalt införandeansvarig för demokrati och hatbrottfrågor vid Polismyndigheten
Programledare: Monica Landergård

Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

June 24, 2021

De brott som i högst utsträckning kan kopplas till framtida kriminalitet kallas för strategiska brott. Vilka är de strategiska brotten bland unga som kan leda till en fortsatt brottskarriär? Hur skiljer sig de strategiska brotten mellan flickor och pojkar? Hur fångar vi upp ungdomar när de begår sina första brott och vilket stöd kan de få för att inte fortsätta med kriminalitet? Samtalet tar sin utgångspunkt i Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv.

Medverkande:
Olle Westlund, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå,
Peter Lind, gruppchef, Yttre ungdomsgruppen Stockholm City
Andreas Wetterberg, enhetschef, Resursenheten förebyggande, Göteborg Nordost

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Podbean App

Play this podcast on Podbean App