Snacka om brott
Ungdomsrån

Ungdomsrån

December 15, 2021

Det här avsnittet handlar om ungdomsrån, det vill säga rån mellan unga gärningspersoner och unga brottsutsatta. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån. Programledare: Monica Landergård. Medverkande: Rapportens författare: Anna Öström, projektledare; Sara Jonsson, utredare; Maria von Bredow, utredare; alla vid Brå.

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

December 15, 2021

Hör den unga gärningspersonen Abbe berätta om hur han började råna andra unga, och om vändpunkten och hans tips till andra ungdomar som är i samma situation idag. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån.

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

December 15, 2021

Hör Kasper berätta om när han rånades av en annan ung person, vad det har satt för spår och vilken hjälp han har fått för att komma vidare. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån. 

Narkotikamarknader

Narkotikamarknader

November 22, 2021

I början av september 2021 publicerade Brå en rapport om narkotikamarknader. I det här avsnittet av Brås podd Snacka om brott kommer vi att prata om köpare och säljare av narkotika. Hur går det till? Vilken skillnad kan det vara på försäljningen som sker via nätet jämfört med den handel som sker på gatan? och hur arbetar polisen mot narkotikabrottsligheten? Vad gör man idag och vad behöver göras mer av? Li Hammar, utredare vid Brå och en av författarna till rapporten; Lars Sandberg, polisassistent och utredare samt Björn Eriksson, gruppchef vid nationellt IT-brottscentum - utredningar av komplexa cyberbrott vid Polismyndigheten.

Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

July 1, 2021

Efter en lång period med en minskande trend så började det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige att öka i mitten av 00-talet. Brå har gjort en studie av trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder där vi har jämfört Sverige med 22 andra länder i Europa. Hur ligger Sverige till jämfört med de med övriga länder som ingår i Brås studie och varför ser det ut som det gör? Hur arbetar rättsväsendet mot den här typen av allvarliga brott? Det är några av de saker som vi ska prata om i dagens avsnitt av Brås podd Snacka om brott.

Medverkande: Klara Hradilova Selin, utredare Brå; Maria Hävermark, senior åklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm; Håkan Jarborg Eriksson, polismästare och chef vid Utvecklingscentrum Syd på Polismyndigheten.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare Brå.

Islamofobiska hatbrott

Islamofobiska hatbrott

June 28, 2021

Vad är ett islamofobiskt hatbrott? Vilka är de som drabbas och vilka är gärningspersonerna? Vad kan utsattheten få för konsekvenser för de som drabbas och hur arbetar polisen mot den här typen av brott? Och hur kan vi förebygga islamofobiska hatbrott?

Medverkande: Lisa Wallin, utredare, Brå
Anne Asp, regionalt införandeansvarig för demokrati och hatbrottfrågor vid Polismyndigheten
Programledare: Monica Landergård

Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

June 24, 2021

De brott som i högst utsträckning kan kopplas till framtida kriminalitet kallas för strategiska brott. Vilka är de strategiska brotten bland unga som kan leda till en fortsatt brottskarriär? Hur skiljer sig de strategiska brotten mellan flickor och pojkar? Hur fångar vi upp ungdomar när de begår sina första brott och vilket stöd kan de få för att inte fortsätta med kriminalitet? Samtalet tar sin utgångspunkt i Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv.

Medverkande:
Olle Westlund, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå,
Peter Lind, gruppchef, Yttre ungdomsgruppen Stockholm City
Andreas Wetterberg, enhetschef, Resursenheten förebyggande, Göteborg Nordost

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Pandemins inverkan på brott och rättsväsendets arbete

Pandemins inverkan på brott och rättsväsendets arbete

April 23, 2021

Har pandemin haft några konsekvenser på den anmälda brottsligheten under 2020? I så fall, på vilket sätt? Och hur har polis, åklagare och domstolar utvecklat sin produktion och möjligheterna att utreda och lagföra brott?

Medverkande: Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Nationella trygghetsundersökningen 2020

December 21, 2020

Vad gör människor otrygga och oroliga för brott? Och vad kan otryggheten och oron få för konsekvenser? Hur ser det ut med utsattheten för brott och varför ökar förtroendet för polisen? Det är en del av innehållet i det här avsnittet där vi pratar om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning.

Medverkande: Maria Molin, projektledare, Brå; Sofie Lifvin, utredare, Brå; Anita Heber, kriminolog, Stockholms universitet; Manuel Firpo, biträdande lokalpolisområdeschef, Södermalm

Programledare: Willy Silberstein

Hatbrott

Hatbrott

June 25, 2020

Vad är egentligen ett hatbrott? Hur stort problem är det i samhället och hur jobbar polisen med hatbrott? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.

Medverkande: Nina Forselius, utredare Brå; Eva Sund, verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning (NOA); Cornelia Johansson, projektsamordnare Brottsofferjouren Sverige

Programledare: Willy Silberstein

Podbean App

Play this podcast on Podbean App